ČINOVAŤ A PŘÍBĚH TKALCE

 

 

 

POKLAD JMÉNEM ČINOVAŤ

Činovať je synonymem slova vzor a zároveň nezaměnitelná tkalcovská technika.
Vznikla v ČR na Horňácku na Moravě kolem roku 1850.
Technika, která je oficiálním českým kulturním dědictvím,
nominována na zápis do UNESCO.

Její cesta začala na lidovém oděvu jako prestižní módní doplněk.
U mužů na pracovním oblečení a u žen na spodničce.
Propojovala tak můžskou práci a ženský půvab.
Pokračovala do bytového textilu na velké dekorační polštáře
a svou prestiž projevila v odrazu movitosti rodiny.
S rostoucím počtem polštářů rostlo také společenské povědomí domácnosti.
Při svatbě dostávala nevěsta takto utkané polštář do věna,
všem je ukazovala při svatebním průvodu a vezla si je do svého nového domu.
Její můž je od ní na důkaz patřičné zaopatřenosti musel vykoupit.

Další zastávkou pro ni byly menší bytové textilie,
na kterých svou krásou zdobila domácnosti po celé zemi
prostřednictvím celorepublikových prodejen uměleckořemeslných prací.

Z téměř stovky tkalců, ovládajících její výrobu dnes existují jedinní.
Přečtěte si jejich příběhy.

 

 

PŘÍBĚH TKALCE

Dějství první.

František Urban (1895–1977)

Narodil se na konci 19.století, tkal od mlada a učil se od nejlepších.
V 19-ti musel narukovat na frontu, ale vrátil se.
Deset let žil také v USA.
Koupil tkalcovský stav z r. 1854 a sklonku života řemeslo předal svému vnukovi.

 

Dějství druhé.

Miroslav Urban St. (1962)

„Nositel tradice lidových řemesel“ 
a „Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje“.
Vystudoval školu uměleckých řemesel v Praze
a Střední školu se zaměřením na umělecko-řemeslné práce.
Začínal v dílně ÚLUVu (Ústředí lidové a umělecké výroby).
Po jeho rozpadu se tkalcovství začal věnovat ve své domácí dílně.
Celý život pečuje o tkalcovský stav po svém dědovi
a svůj um výroby také předává dál svému synovi.

 

Dějství třetí.

Miroslav Urban Ml. (1988)

U tkalcovského stavu se pohyboval od dětství
a pomáhal otci s přípravnými prácemi potřebnými ke tkaní.
Postupem času začal za stav usedat také
a objevoval tajemství tohoto řemesla a techniku výroby.


Je posledním pokračovatelem výroby činovať

 

 

Zpět do obchodu